Se webversjon
 
Supportinfo 26. februar 2019

Varsling om sikkerhetsoppgradering
Unit4 Aksesspunkt


23. april 2019 vil det bli oppdatert sertifikat på Unit4 Aksesspunkt sitt domene ap.unit4.com, i tillegg vil vi fjerne støtte for TLS 1.0/1.1.

Dette vil kunne berøre din sending og mottak av EHF dokumenter mot Unit4 sin aksesspunkt tjeneste.

Sertifikatet styrer sikkerheten til din kommunikasjon mot vår aksesspunkt tjeneste. Opphør av støtte for TLS v1.0 / v1.1 forbedrer også sikkerheten og gjøres i samsvar med anbefalt bransjepraksis.


Beskrivelse av endringene

Endringene kan påvirke din kommunikasjon til oss på to måter.

1. Oppdatering av sertifikat:
Hvis du har eldre Java- eller .Net-versjon så vil du kunne risikere at nytt
sertifikat ikke ligger default i sertifikat lager.


2. Heving av TLS versjon:
TLS 1.0/1.1 vil ikke lengre bli støttet og ditt system må støtte TLS 1.2 eller nyere.
PCI-standarder for sikkerhet krever at TLS 1.0 ikke brukes til sikker kommunikasjon.

Unit4 Aksesspunkt og Unit4 Tjenestesentral vil derfor ikke lenger støtte eldre versjoner av Transport Layer Security (TLS) enn versjon 1.2.
Ved å heve nivået fjerner vi svakheter og kompleksitet knyttet til eldre versjoner.

Hva betyr dette for deg som kunde eller partner?


• Unit4 Standalone Client:

For de som benytter Unit4 Standalone Client for integrasjon mot Unit4 Aksesspunkt vil dere måtte sørge for å oppgradere til siste versjon for å sikre at klient fungerer som den skal i forhold til oppgradering av sertifikat.

Ny og påkrevd versjon av Standalone klienten vil bli gjort tilgjengelig den 18.03.2019 og kan da lastes ned her: https://ap.unit4.com/standalone.html .


• REST-Api:

For systemer som har direkte integrasjon (REST-Api) mot ap.unit4.com må sjekke med leverandør av programvare at dere har støtte for vår nye sertifikat tilbyder.
Informasjon om vårt REST-Api finnes her: https://ap.unit4.com/rest.html.

• Unit4 Business World (UBW):

For kunder som har integrert Unit4 Business World (UBW) mot Unit4 Aksesspunkt via EHF Adapter - Unit4 Aksesspunkt (EN85.U) må dere verifisere at dere har versjon 19.1 installert.

En oppdatert versjon av EHF Adapter - Unit4 Aksesspunkt (EN85.U) er planlagt lansert ultimo mars 2019 og vil bli publisert på Kundenettet, og det vil bli sendt ut informasjon via egen supportinfo til kunder som abonnerer på Supportinfo fra Unit4.

Ta kontakt med deres partner for Unit4 programvare hvis dere er usikker på om dere må oppgradere deres versjon av EHF Adapter Unit4 Aksesspunkt (EN85.U).

Merk datoen!

Dere må sørge for å ha støtte for disse sikkerhetsoppgraderingene innen
23. april 2019.

Kunder som har integrert Unit4 Business World (UBW) mot Unit4 Aksesspunkt kan rette sine tekniske spørsmål til sin partner for Unit4 programvare.
Alle andre kunder kan rette sine spørsmål til EVRY til leveranse@evry.com .


Informasjon vil også bli lagt ut på ap.unit4.com.


Gå til Unit4 Aksesspunkt

Kontakt

Du, [NAME], mottar denne e-posten fordi du er registrert som kontaktperson i Unit4 Aksesspunkt eller abonnerer på supportinfo fra Unit4.
Dersom dere har behov for ytterligere informasjon og hjelp, se kontaktinformasjon ovenfor.